North Dakota University System
SBHE Minutes

SBHE Minutes - 2017


SBHE Meeting Minutes November 30, 2017 (  (document)
File Size: 340.47 kb
SBHE Meeting Minutes September 28, 2017   (document)
File Size: 355.36 kb
SBHE Special Meeting Minutes July 19, 2017   (document)
File Size: 70.85 kb
SBHE June 27, 2017, Meeting Minutes  (document)
File Size: 360.62 kb
SBHE Retreat Minutes June 26, 2017   (document)
File Size: 64.91 kb
SBHE Meeting Minutes May 15, 2017   (document)
File Size: 105.89 kb
SBHE Meeting Minutes April 27, 2017   (document)
File Size: 318 kb
SBHE Meeting Minutes March 30, 2017   (document)
File Size: 320.34 kb
SBHE Meeting Minutes February 23, 2017   (document)
File Size: 328.58 kb
SBHE Meeting Minutes January 26, 2017  (document)
File Size: 229.08 kb

[ Back to website ]